Wikia


Solderen

Solderen is het verbinden van metalen door middel van een metalliek bindmiddel (soldeer). Men spreekt van hard-solderen wanneer de werktemperatuur boven 600ºC ligt.

praktische tips.

Zorg er voor dat de aan elkaar te solderen delen oxydevrij en vetvrij zijn. Dit kun je bereiken door schrapen met een schraapstaal, schuren of vijlen. De delen moeten zeer nauwkeurig tegen elkaar passen. Een goede soldeernaad heeft een breedte van 0,01 tot 0,05 mm.

Het soldeer mag na het solderen niet meer onvermengd voorkomen, het moet zich helemaal met de aan elkaar gesoldeerde delen hebben vermengd! Door slecht op elkaar passende delen zal een deel van het soldeer als zuiver soldeer in de soldeernaad achterblijven, dat geeft een zwakkere verbinding. Ook het maken van een volgende soldering dicht bij deze soldering is moeilijker, doordat de smelttemperatuur van het zuivere soldeer lager is dan die van de mengzone.

Capillaire werking: Goed passende verbindingen zorgen er ook voor dat het soldeer tussen de te solderen delen wordt ‘gezogen’, vuil en oxides zorgen voor een tegengestelde werking (anticapillaire werking)

Vloeimiddel:

Om oxidatie tijdens het solderen te voorkomen gebruiken we vloeimiddelen . Wij gebruiken boraxine dit is een vloeimiddel op basis van borax (Na2B4O7 ). Bij de keuze van het vloeimiddel is de werktemperatuur ervan van groot belang. Bij een te lage werktemperatuur van het vloeimiddel verbrandt het, bij een te hoge werktemperatuur zal het niet voldoende verwarmd worden om zijn werk te kunnen doen! Reducerende vlam: De vlam van de soldeerbrander is regelbaar door de gastoevoer te verhogen, dit bepaald de grootte van de vlam, door meer of minder lucht toe te voegen wordt de temperatuur beïnvloed. Zoek op de soldeersteen waar het heetste punt van de vlam zit (dat is dicht voor de punt van de vlam). Werk met een niet te felle bolle vlam zodat alle lucht (zuurstof) wordt gebruikt en er geen extra zuurstof is om oxides op het werkstuk te vormen (reducerende vlam).

Gelijkmatig verwarmen: Verwarm je werkstuk zoveel mogelijk in zijn geheel, vooral bij zilver is dat door de goede warmtegeleiding zeer belangrijk! Het voorkomt ook ongewenst krom trekken of vervormen tijdens het solderen. Kijk goed naar de grootte van de te solderen delen, dikke, grote delen zullen veel meer verwarmd moeten worden dan dunne, kleine delen. Soldeer vloeit altijd eerst naar en op de warmste plaats, zorg dus dat de te solderen delen even warm zijn, zodat het soldeer er tussen kan vloeien!

Zilversoldeer: Wij gebruiken meestal soldeer in plaatvorm. Maar ook soldeer in draadvorm of als pasta zijn in de handel en worden voor speciale doeleinden (reparaties enz) toegepast. We knippen van de soldeerplaatjes “pioenen”. Met de plaatschaar knip je een “kammetje”, daarna knip je in een keer dwars kleine stukje tegelijk. Houd je vinger op de pioenen zodat ze niet wegspringen maar kijk uit dat je niet in je vinger knipt! Om kleine pioenen te maken is het handig een stukje van het soldeer dunner te walsen! Merk het soldeer zodat je altijd kunt zien of je met hard, middel of zacht soldeer te doen hebt. Arceren met de kraspen is een goede methode omdat je een nummer gemakkelijk wegknipt. Je kunt dan niet meer zien welk soldeer het is!

Begin altijd met hard soldeer te solderen, nadat je zoveel mogelijk solderingen hebt gemaakt, of dicht bij een eerdere soldering moet solderen, kies je een soldeer met een lager smeltpunt. Probeer het laagsmeltende zacht (3) soldeer zo min mogelijk te gebruiken!

Afkoken: Na het solderen kun je de ontstane oxides en de resten boraxine in de vitriool verwijderen, pas op ook de door ons gebruikte vitrex is etsend! Gooi er dus niets heet in, het kan daardoor in je ogen spatten! Kook alleen af als dat nodig is! Schrijf hier de eerste paragraaf van je artikel.